•  

    +90 324 238 88 16

  •  

    info@dunyadisticaret.com.tr

Firmalar için Evraklar

Gümrük Terim Sözlüğü İNDİR

 

FİRMALARDAN BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN İSTENİLEN BELGELER: (ASIL OLACAK-ONAYLI)

1- VEKÂLETNAME NOTER TASDİKLİ (1 ADET)

2- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (YETKİLİ KİŞİNİN)

3- İMZA SİRKÜSÜ NOTERDEN TASDİKLİ SÜRETİ (1 ADET)

      4- ODA SİCİL KAYIT BELGESİ TİC. ODASINDAN( 1 ADET)

5- ODA FAALİYET BELGESİ TİC. ODASINDAN (1 ADET)

6-TİCARET SİCİL GAZETESİ TİC. ODASI TASDİKLİ SURETİ (1 ADET)

7- VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI ASLI (1 ADET)

8- FİRMA KAŞESİ (MÜREKKEBİ MAVİ RENKLİ OLACAK)

9- FİRMA BAŞLIKLI ANTETLİ KAĞIT (10 ADET)

10- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

TSE GÖZETİM VE MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- MUVAFAKATNAME (NOTER ONAYLI)

2- VEKALETNAME FOTOKOPİSİ

3- İMZA BEYANNAMESİ FOTOKOPİSİ

4- FİRMA CARİ KART AÇMA FORMU

DTS TAREKS VERİ SİSTEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- TAAHHÜTNAME (NOTER ONAYLI)

2- İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)

3- TİCARET SİCİL GAZETESİ (TİCARET ODASI ONAYLI)

4- VERGİ MÜKELLEFİYETİ BELGESİ (MALİYEDEN ONAYLI-KAŞELİ)

5- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ