•  

    +90 324 238 88 16

  •  

    info@dunyadisticaret.com.tr

İHRACAT

İhracat Gümrüklemesi

•Gümrük G.T.İ.P’lerinin tespit edilmesi.

•Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine kayıt işlemlerinin yaptırılması.

•İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin(Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tastık işlemleri) yapılması.

•Şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak ihracatın satış şartlarına göre gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalinin sağlanması.

•Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması, araçlara yüklenmesi.

Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması.

•Şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi.

•Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrükçe bilgisayar ortamında teyit alındıktan sonra beyannamenin kapatılması,

•Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin mükellef nüshasının müşteriye teslim edilmesi.

Geçici ihracat işlemlerinin yapılması.

•İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.