•  

    +90 324 238 88 16

  •  

    info@dunyadisticaret.com.tr

TRANSİT TİCARET

   Yurt dışında veya serbest bölgelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik gerçek veya tüzel kişilere ya da antrepolara satılmasına denir.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca transit ticaretinin herhangi bir sebeple uygun görülmedi mallar transit ticarete konu olamaz. İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler veya antrepolarla da transit ticaret yapılamaz.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.